نظرسنجی

از اینکه با پاسخگویی به سوالات ما را در ارائه سرویس بهتر و بهبود کیفیت خدمات پس از فروش یاری می کنید سپاسگزاریم

قابل توجه : پرکردن موارد ستاره دار (*) الزامی میباشد.  از فرایند پذیرش محصول خود به چه میزان رضایت دارید؟  از مدت زمان ارائه خدمات به کالای خود به چه میزان رضایت دارید؟  از تعرفه و هزینه تعمیرات دستگاه خود به چه میزان رضایت دارید؟  از دسترسی به مراکز خدمات و سهولت تماس با آنها به چه میزان رضایت دارید؟  از پاسخگویی و برخورد مسئول فنی به چه میزان رضایت دارید؟  از کیفیت خدمات فنی انجام شده به چه میزان رضایت دارید؟  ازنحوه برخورد حضوری یا پاسخگوی تلفنی پرسنل به چه میزان رضایت دارید؟  از پیگیری و توجه کارکنان در خصوص ارائه خدمات به چه میزان رضایت دارید؟  از عملکرد و نحوه پاسخگویی و پیگیری نمایندگان خدمات پس از فروش به چه میزان رضایت دارید؟  از اطلاعات و اخبار ارائه شده توسط شرکت ترنج سرویس به چه میزان رضایت دارید؟  از شرایط محیطی و امکانات محل پذیرش به چه میزان رضایت دارید؟  به طور کلی از خدمات ارائه شده توسط ترنج سرویس به چه میزان رضایت دارید؟


  توضیحات